Vloeren, gewelven & trappen

Les voûtes

Oorspronkelijk hadden de huizen kelders, schaapskooien of stallen, ondergronds of half-ondergronds, gescheiden van de hogere niveaus door gewelven.

De onderzijde van het gewelf, die de zichtkant vormt, bestaat uit een verband van gerechthoeke stenen, gezet met kalk- of gipsmortel. Bij meer prestigieuze of religieuze gebouwen werd gehouwen steen toegepast.

Het volume tussen tussen de stenen zichtkant van het gewelf en de bovenliggende vloer is gevuld met een vulling van blokwerk bestaande uit een mengsel van verse aarde en aarde of dunne mortel.

Inzinking en scheurvorming
Net als bij de restauratie van houten vloeren, is het advies van een ingenieur met deskundigheid op het gebied van de versterking van oude gebouwen nodig.

De gewelven brengen laterale en verticale druk over op de zijmuren en verticale stuwkrachten op de zijwanden en deze structurele werking moet worden gerespecteerd.

De wijze van interventie en de aard van de reparatie zal daar dan ook ten volle rekening mee houden. rekening mee te houden. Na het verwijderen van de overbelasting of het consolideren van de de fundering van de muren, moet het gewelf worden ondersteund door het plaatsen van een gebogen bekisting en vervolgens het gewelf te ontlasten.

De installatie van een horizontale metalen trekstang op het niveau van de maximale laterale druk op de muren is een interessante consolidatie-oplossing om de de effecten van de horizontale stuwkracht op de muren op te vangen.