Daken

Het dak, bestaande uit het structurele gedeelte, het geraamte, en het functionele gedeelte, de dakbedekking, vormt de “hoed” van het gebouw. De ruimte tussen de dakconstructie en het hoge plafond van het laatste “huidige” niveau vormt de zolder.
In het verleden werd die gebruikt voor opslag, maar tegenwoordig wordt het vaak omgebouwd tot woonruimte, wat een probleem van thermische isolatie oplevert: de verliezen via de bovenzijde van het gebouw vormen het grootste deel van de thermische lekken.

blank
blank

Les charpentes

Terwijl de eenvoudigste gebouwen een dak met slechts één dakvlak hebben, zijn de daken met twee of vier symmetrische dakvlakken de meest voorkomende. De hellingen variëren van 27% tot 35% voor voor daken met gegolfde pannen.

De meest voorkomende dakconstructies zijn eenvoudig: samengestelde systemen van balken van dennenhout, grenen, populier of, wat minder vaak voorkomt, eikenhout, waarop daksparren (kwartons) waarop sporen (chevrons) rusten.

Over het algemeen rusten de uiteinden van de gordingen op de op de gevelwanden. Bij grotere dakconstructies rusten de balken ook op samengestelde spanten die op de gevelwanden rusten.

Vocabulaire charpente

blank