Daken

Het dak, bestaande uit het structurele gedeelte, het geraamte, en het functionele gedeelte, de dakbedekking, vormt de “hoed” van het gebouw. De ruimte tussen de dakconstructie en het hoge plafond van het laatste “huidige” niveau vormt de zolder.
In het verleden werd die gebruikt voor opslag, maar tegenwoordig wordt het vaak omgebouwd tot woonruimte, wat een probleem van thermische isolatie oplevert: de verliezen via de bovenzijde van het gebouw vormen het grootste deel van de thermische lekken.

chronologie-tuiles-terre-cuite
blank

La couverture de tuiles canal

De ronde dakpan, beter bekend als tuile canal, een erfenis van de oude Romeinse dakpan, is het meest voorkomende traditionele dakbedekkingsmateriaal in zuidelijk Frankrijk.
Vanaf de 19e eeuw werden de gebogen, handgemaakte dakpannen vervangen door industriële pannen: afgeknotte kegelvormige industriële tegels, geperst in een  cilindrische vorm.

Per streek hebben de tuiles canal verschillende afmetingen.
In de Haute-Provence, hebben ze een gemiddelde breedte 16 cm (kleine boog) tot 20 cm (grote boog), een gemiddelde lengte van 50 cm  en een gemiddelde dikte van 15 mm.
Hun overheersende kleur is beige, en meer rood in sommige delen van de Var, met sectoren van de Var, overschaduwd door het groenachtige grijs van de korstmossen.
De pannen worden ofwel met kalkmortel op op terracotta pannen (malons*), rustend op daksporen, of direct op daksporen gelegd. De laatste, gemaakt van boomstammen waarvan de doorsnede is gezaagd in vier kwarten, met een dakhelling van ongeveer 15° tot 19°.

blank

Herbedekking met tuiles canal
Bij herstel van een dak met ronde  pannen moet prioriteit worden geven aan het zo veel mogelijk hergebruiken van de oude dakpannen. Nieuwe pannen kunnen worden ingepast, met een kleur die dicht bij die van de oude pannen ligt.
Indien het te herstellen dak niet voldoende oude dakpannen in goede staat kan leveren is het raadzaam om nieuwe ronde pannen toe te passen in een tint die dicht bij die van de oude pannen ligt. Kunstmatig verouderde, zwartgeblakerde tegels in contrasterende tinten van stro- of roodtinten die te contrastrijk zijn, moeten worden vermeden.

Er moet ook voor worden gezorgd, dat bij het leggen de nieuwe pannen volkomen willekeurig gemengd worden met de oude pannen.

Overbelasting door tuiles canal
Het gewicht van de dakpannen kan leiden tot doorbuiging van de dakconstructie, waardoor deze soms doorbuigt of breekt, wat resulteert in vervorming van het dak en infiltratie van water.
Om deze aandoening te voorkomen, moet de staat van de dakconstructie en de dakbedekking, regelmatig worden gecontroleerd. De dakbedekking moet waterdicht zijn, dit kan worden gecontroleerd bij zware regenval. regenval. In het geval van het traditionele dak met pannen gelegd op vierkante aardewerk tegels, kan na de verwijdering van de pannen de vervanging van de pannen door waterdichte platen worden overwogen, om zo de belasting van de dakconstructie te verminderen, vooral als de als de onderkant van het dak niet zichtbaar is/blijft.

Infiltratie van water
Vaak gebarsten en met verminderde weerstand na een paar decennia (lage slagvastheid, vorstgevoeligheid), zullen oude dakpannen niet altijd de benodigde waterdichtheid van het dak kunnen garanderen. Ook kan een ontoereikende pannenbedekking leiden tot waterinfiltratie door porositeit.
Evenzo kan de degradatie van de legmortel en de ophoping van stof afgezet door de wind leiden tot de groei van van parasitaire vegetatie, die vervolgens kan leiden tot barsten van de tegels tegels, en daarna tot waterinfiltratie.

Een regelmatig bezoek aan het dak om gebarsten dakpannen te vervangen en een waterdichtheidscontrole bij zware regenval uit te voeren is aan te bevelen.

Steunplaten voor ronde pannen
Tegenwoordig wordt dakbedekking vaak uitgevoerd met ronde dakpannen op onderliggende steunplaten. Of het nu gaat om harde vezelcementplaten voor waterdichting of flexibel asfalt, er moet voor worden gezorgd dat hun gegolfde of geribbelde profiel verenigbaar is met de ronding van de tegels, en met een “twee-pans” installatie, d.w.z. met een onder- en een bovenliggende pan. De lengte van de platen wordt bepaald door de lengte van het dak en gordingafstanden.

De lengte van de platen moet compatibel zijn met de afstand tussen de gordingen of latten waarop de tegels zijn bevestigd. Een rij dakpannen, die de platen gedeeltelijk overlappen, moeten worden gelegd boven de rijen in het metselwerk gezette onderrandpannen. Aan de rand van het dak, zorgen twee rijen van gemetselde dakpannen voor de waterdichtheid. De langsrand van de pannen is teruggelegd.

Platen gecombineerd met thermische isolatie, en waarvan het gegolfde profiel compatibel is met een “twee-pans”- toepassing, zijn zeldzaam. Deze platen zijn bevestigd aan de ondersteunende gordingen. De isolatieplaten, die tussen 10 cm en 16 cm dik zijn, kunnen aan de onderzijde van het plafond verschillende afwerkingen hebben (hout met een verscheidenheid aan afwerkingen (houten lambrisering, pleisterwerk, akoestisch akoestische panelen, enz.)