Daken

Het dak, bestaande uit het structurele gedeelte, het geraamte, en het functionele gedeelte, de dakbedekking, vormt de “hoed” van het gebouw. De ruimte tussen de dakconstructie en het hoge plafond van het laatste “huidige” niveau vormt de zolder.
In het verleden werd die gebruikt voor opslag, maar tegenwoordig wordt het vaak omgebouwd tot woonruimte, wat een probleem van thermische isolatie oplevert: de verliezen via de bovenzijde van het gebouw vormen het grootste deel van de thermische lekken.

La couverture de tuiles plates mécaniques

Deze mechanisch vervaardigde platte dakpannen zijn voorzien van nokken die op panlatten zijn bevestigd, waardoor zij goed houden op daken, ook die met een steile helling. Mechanische vlakke tegels zijn populair geworden, vooral vanwege hun snelle installatie en hun uitstekende waterdichtheid. Door de manier waarop ze worden geassembleerd, zijn ze ook niet gevoelig voor windschade.

Pathologie: organismen op mechanisch vervaardigde platte dakpannen.

Hoewel minder poreus dan ambachtelijke tuiles canal, kunnen op vlakke dakpannen verschillende organische elementen als mossen, korstmossen, algen…  ontstaan, die de doorstroming van water door de voegen tussen de pannen belemmeren. Na een reiniging door borstelen met water, kan het nuttig zijn om een water een waterafstotend middel (op basis van silaan of siloxaan) op de pannen aan te brengen, om de aanhechting van organische elementen te voorkomen.