Gevels en ornamenten - 2

Les enduits - pleisterwerken

La variété des finitions d’enduit

Van de muren van afgelegen boerderijen tot de rijk versierde gevels van bepaalde aristocratische hotels, er bestaat een grote diversiteit  aan gevels, zowel in hun architectuur en ook in de behandeling van hun afwerking. Deze diversiteit houdt verband met het type gebouw en de middelen die beschikbaar zijn voor de afwerking ervan, en met betrekking tot de stijl en techniek van elke periode en de verschillende regionale culturele invloeden.

blank

Les enduits jetés et recoupés

De muren van de meest eenvoudige huizen en agrarische bijgebouwen worden soms gewoon bepleisterd met met de spaan opgebrachte pleister van grof zand, en dan met de rand van de spaan ingesneden, om zo de bescherming van het metselwerk te verzekeren met een minimum aan mortel.
Versieringen als gevelbanden, omlijstingen en dergelijke zijn over het algemeen zijn over het algemeen afwezig bij dit type gevelbehandeling.

Les enduits grenus : jetés au balai et tyroliennes

Deze gevelafwerking, die zeer gebruikelijk is in bergstreken, komt het meest voor bij eenvoudige huizen, maar ook bij mooie hotels en monumentale gebouwen, vanwege vanwege het decoratieve aspect van zijn grove oppervlaktestructuur.
De afwerklaag wordt aangebracht met een soort  bezem (cypres, buxus, enz.) gedrenkt in een zeer flexibele mortel, waardoor een grof reliëf ontstaat.
In de eerste helft van de 20e eeuw werden sommige gevels van huizen bedekt met pleister die mechanisch werd aangebracht met behulp van een morteldruppelsproeimachine, de tyrolienne, in heel Frankrijk. De korrels van mortel zijn worden gespoten in opeenvolgende gangen op een getroffelde of gladgestreken onderbepleistering, waardoor een korrelige afwerking ontstaat. Het uiterlijk van de afwerking varieert naargelang het aantal gangen, de vloeibaarheid van de mortel en de korrelgrootte van het zand. De “enduits à la tyrolienne” zijn ingekleurd met oxiden.

blank
blank
blank
blank

Les enduits lissés et talochés

Deze afwerking wordt aangebracht met een fijne zandmortel (gezeefd) en komt voor op de meeste stedelijke huizen , alsook en dorpsgebouwen, evenals op veel openbare gebouwen.
Het oppervlak van de mortel wordt gladgestreken met de achterkant van de spaan. Met deze techniek kan een gladde textuur worden verkregen.
De afwerking met een houten spaan, in plaats van de troffel, verscheen aan het eind van de 19e eeuw. eeuw. Na een zekere tijd, afhankelijk van de luchtvochtigheid, de mortelsamenstelling, en een lichte mate van droging, wordt met de houten spaan middels cirkelvormige bewegingen het oppervlak bewerkt, om zo een vlak oppervlak te verkrijgen, de ruwheid wordt gevormd door de korrel van het zand.

Les enduits grattés au ciment naturel

Onder invloed van de streek van Marseille waar de eerste snelle cementfabrieken aan het eind van de 19e eeuw verschenen, hebben sommige huizen een afwerking van de gevel met gegraveerde voegen (schijnvoegen) in horizontale banen, en soms met reliëfversiering (vloerbanden, architraven, en soms met reliëfversiering (vloerbanden, deurlijsten, plinten) die gemakkelijk met snelcement kan worden gemaakt.

blank

Problemen met pleisterwerk

Loslating van gips (blaarvorming) – décollement de l’enduit
Als de pleisterlaag over grote delen hol klinkt is het een teken dat het is losgeraakt van zijn metselwerk achtergrond. 
Door bekloppen met de hamer  kunnen de te behandelen gebieden worden vastgesteld. Losse delen moeten dan worden verwijderd en vervangen door een nieuwe afwerklaag. Het is noodzakelijk om het metselwerk, alvorens een nieuwe kalkmortel aan te brengen waarvan het oppervlak, goed te reinigen en bevochtingen, zodat een goede hechting tussen metselwerk en afwerklaag zal kunnen ontstaan. Het oppervlak van de nieuwe mortel, na aanhechting met de bepleisterde oppervlakken, afwerken op identieke wijze en kleur en textuur.

Craquelé-vorming – faënçage
Bij craquelévorming van de bepleistering zien we in het uiterlijk van de bepleistering talrijke microscheurtjes in de vorm van een spinnenweb ontstaan, die het binnendringen van water in de constructie mogelijk maken.
Het gebarsten uitzicht van de bepleistering kan worden gecorrigeerd door het te bedekken met een met een witkalk, dit blokkeert de scheuren en zo wordt voorkomen dat water kan binnendringen. Deze kalkverf moet worden aangebracht op de gereinigde en bevochtigde bepleistering, bij schaduwrijk weer, zodat het niet te snel droogt.

Verzanding – effritement
Desintegratie door verzanding van de bepleistering kan verschillende oorzaken hebben, van zand dat te fijn is, tot bevriezing tijdens het zetten en/of de uitharding van de mortel. De enige oplossing voor deze situatie is een totale renovatie van het pleisterwerk.

blank

Gipswerk

Wit fijn pleisterwerk wordt gebruikt voor het afwerken van binnenmuren, plafonds, gewelven of schoorsteenmantels, maar soms ook maar als een gladde buitenpleister. De lineaire lijsten en kroonlijsten vereisen een bijzonder vaardige hand van de “gypiers”.

De kunst van het gips maken werd vooral ontwikkeld in de Provence tussen de 16e en 18e eeuw: naast bepaalde kastelen  hebben ook meerdere particuliere herenhuizen met name in hun trappenhuizen weelderige gegoten of gebeeldhouwde versieringen zoals balusters, geribde gewelven, hangende sleutels, sluitstenen, rozetten, trumeaux… De ornamentale motieven komen vaak overeen met beeldjes, mascarons, bloemversieringen of scènes uit de natuur… De gevels van deze herenhuizen zijn soms versierd met rijke ornamenten in gips: strijkregels, pilasters, consoles, enz.

Les peintures à la chaux - kalkverven

Van dekkende kalkverf tot transparant patina

Met variatie in de kalkdosering is het mogelijk om verschillende soorten verfwerk te produceren, afhankelijk van het gebruik en de gewenste afwerking:
– Bekalking van schaapskooien heeft vooral een  antiseptische doel (1 volumedeel kalkpoeder voor 1 volumedeel water). 
– Whitewash-effect (badigeon) wordt gebruikt op gepleisterd metselwerk of metselwerk (1 volumedeel kalkpoeder op 2 tot 3 volumes water); deze afdektechniek techniek leidt niet tot een duurzame kleuring.
– kalktempera (détrempe à la chaux) geeft een aquarel-effect dat de kleur van het achterliggende pleisterwerk laat doorschijnen; het kan “in fresco” worden aangebracht (1 volume kalkpoeder voor 4 tot 6 volumes water). Deze afwerkingstechniek maakt een duurzame kleuring mogelijk (pigmentverzadigingsdrempel van 35% tot 65% van de van het gewicht van de kalk).
– “Patineren”  (patinage) laat toe dat de textuur van het achterliggende pleisterwerk duidelijk herkenbaar blijft (1 volume kalkpoeder voor 10 tot 20 volumes water); deze afdektechniek maakt verzadigde kleuring mogelijk (verzadigingsdrempel van de pigmenten verzadigingsdrempel van 55% tot 95% van het gewicht van de kalk).

blank

Droog of “in fresco” schilderen

De frescotechniek bestaat uit schilderen op een vochtig medium, zoals nog nat pleisterwerk.

De kleur in de gevel wordt verkregen door het gebruik van kalkverf, met een dubbele functie: decoratie en bescherming van het pleisterwerk.
Met uitzondering van “tyrolien”-verfwerk is het over het algemeen gekleurd in de massa. Deze verven zijn mengsels  van natuurlijke witte kalk en water, waaraan additieven en pigmenten zijn toegevoegd.
De verf wordt met een kwast in kruiselings drie opeenvolgende lagen aangebracht, waarvan de laatste altijd verticaal, om de afstroming van regenwater te vergemakkelijken.
De toevoeging van sterk water aan luchtkalk “à fresque”, in de carbonatatiefase,  levert een onvergelijkbare helderheid op.

Soorten pigmenten

De kleur van de muren komt overeen met die van de kalkverven die het pleisterwerk bedekken.
Wit is de meest voorkomende kleur; er is dan maar zelden bewust voor deze kleur gekozen, het is simpelweg het resultaat van de toepassing van een beschermende en antiseptische witkalk.
De natuurlijke pigmenten zijn hoofdzakelijk gele en rode okers, terre d’Ombre of terre de Sienne, natuurlijke of gebrand, alsmede het groenige glauconia, uit de omgeving van Castellane.
De kunstmatige pigmenten verschenen aan het eind van de 19e eeuw. Deze oxiden zijn hoofdzakelijk chroomoxide, kopersulfaat (groen), ijzeroxide (geel of rood) en ultramarijnblauw (of bleu de Guimet, genoemd naar de chemicus die het heeft uitgevonden). Deze verschillende pigmenten zijn met elkaar mengbaar.
Kunstmatige pigmenten, de oxiden, hebben een minder warme kleur dan okers of aardes, maar maken intensere kleuren mogelijk.

blank
blank

Gedecoreerd pleisterwerk

In de gevels van steden en dorpen wordt, bij gebrek aan stenen sierelementen, kalkverf vaak gebruikt om een reliëf te benadrukken, of gewoon om een reliëf te imiteren tegen een lagere kostprijs: dit betreft dan vaak gevelbanden, kozijnomlijstingen en hoekstenen.
Soms zijn de bovenste horizontale banden versierd met motieven, waarbij het motief vaak verwijst naar de plaats (gebladerte, wijnranken wijnstokken, bloemen, etc.). Weg van de steden en dorpen, in het isolement van de gehuchten en boerderijen, zien we dit veel minder.
Binnen in de huizen wordt met plinten van 40 tot 80 cm hoogte de visuele impact van  vuil dat geconcentreerd is op de van muren en scheidingswanden beperkt.
De keuze van de verfkleur moet worden gemaakt op basis van een gedroogd monster.