Bouwen in Frankrijk

  1. Kopen – het koopproces in Frankrijk

 

De verkoper levert rapporten


De Franse wetgever stelt bij verkoop van een woning een aantal onderzoeksrapporten verplicht. Het – namens de verkopende partij opgestelde en door hem betaalde – rapport beperkt zich normaliter tot de bij wet verplichte zaken:

– Asbest. voor panden gebouwd voor 1 juli 1997.
– Lood in verf (Constat de Risque d’Exposition au Plomp CREP) voor panden gebouwd voor 1 januari 1949
– Termieten ( Het onderzoek naar termieten is niet in alle departementen verplicht)
– Natuurlijke en technische risico’s d.w.z. of een huis zich bevindt in een gebied dat onderhevig is aan natuurgeweld b.v. overstromingen of aardbevingen of veronreinigde grond.
– DPE is een energiewaarde rapport ter informatie aan de kopers, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn op het moment ook geen gevolgen het rapport geeft een indicatie van de benodigde energie om het huis te verwarmen.
– Gaz is een rapport verplicht voor gasinstallaties ouder dan 15 jaar die vast zijn aangebracht in de woning. Dus niet voor een gasfles die is aangesloten met een slang.
– Elektra. Sinds 2009 wordt eveneens een inspectie verplicht naar de staat van de elektrische installatie.
– ANC: een rapport over het functioneren van de septictank (of eigenlijk FTE)
– in juni 2020 is toegevoegd: rapport over geluidoverlast (ENSA =État des nuisances sonores aériennes)()


Daarnaast is de verkoper verplicht om ook de bj hem/haar bekende gebreken te melden aan de koper. Verborgen gebreken, waarvan de verkoper niet op de hoogte is, zijn voor risico bij de koper. Maar ook een vermoeden van een gebrek hoort formeel door de verkopende partij te worden gemeld. Of dat ook altijd gebeurt???


Of toch beter ook eigen onderzoek laten doen?


Zo’n verplicht Frans onderzoek voorziet u wel informatie, maar er ontbreekt toch ook erg veel.

Omdat u veel geld voor een woning moet neertellen, is het zeker de moeite waard om te investeren in een aanvullend bouwtechnisch onderzoek. Wij kunnen dit voor u verzorgren.
Tijdens dit aanvullende onderzoek wordt de kwaliteit van meerdere onderdelen van het object onderzocht: esentiële zaken als de staat van het dak, houtwerk, muren en vloeren, op hoofdlijnen de kwaliteit van de elektrische installatie, verwarming en riolering. En vele andere belangrijke aandachtspunten.
U ontvangt kort na het inspectiebezoek via de email een PDF-rapport met een duidelijk overzicht van al onze bevindingen, waarbij eveneens wordt aangegeven binnen welke termijn reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Laat zo’n onderzoek bij voorkeur uitvoeren voordat u iets tekent, omdat u deze informatie de basis vormt voor een weloverwogen beslissing. Zo verdient een technisch onderzoek zichzelf terug. Kies ook hier in ieder geval voor een onafhankelijke adviseur. Dat wil zeggen iemand die u gewoon betaalt om ú bij te staan, en die verder geen belangen heeft bij de aan/verkoop.

Dus om meer zekerheid te krijgen dat wat u koopt ook daadwerkelijk datgene is wat u ervan verwachten mag, is het advies om LOT OF HOUSES in de hand te nemen. U kunt Ent. LOT OF HOUSES inhuren om de ontbrekende schakel in te voegen in het aankoopproces.
En let wel: zonder verdere verplichting om ons in te schakelen bij eventuele verbouw of renovatie.