Wat ik kan bieden

Begeleiding bij aankoop, verbouw en renovatie

 

 

Wat kan ik voor je betekenen bij de aankoop?

 

      oriëntatie-fase:
advies op locatie: bezoek van de locatie met jou als opdrachtgever.
beoordeling bouwtechnische staat van het object, resulterend in een advies.
schriftelijke bouwkundige rapportage van het object. (bouwkundig rapport)
          – uitgebreide rapportage
          – bijlage met uitleg over het door verkopers geleverde Dossier Diagnostic Technique (DDT) en een Nederlandstalige samenvatting.
vertaling, indien gewenst, van uw vragen aan de begeleidende makelaar of verkoper en omgekeerd.   

      planvormingsfase:
opname van de bestaande situatie.
analyse van te treffen maatregelen inzake (al dan niet verplichte) enegietransitiemaatregelen (RE2020),
           – noodzakelijke maatregelen
           – afweging alternatieven
analyse te treffen maatregelen inzake toegankelijkheidseisen
digitaal uittekenen van de bestaande bouwkundige situatie.
inventarisatie van de mogelijkheden en potentie van het object.
maken van een schetsontwerp.
uitwerking (definitief ontwerp).
maken van een technische omschrijving.
maken van een elementen begroting.

      aanvraag vergunningen:
overleg met diverse gemeentelijke en departementale instanties.
aanvraag diverse vergunningen en autorisaties.

      begrotingsfase:
zoeken van aannemers, onderaannemers en installateurs.
aanvragen offerten. Prijsvorming.

 

Wat kan ik bieden bij bouw, verbouw of renovatie?


      Bouwkundige begeleiding bij bouw, verbouw of renovatie
(je kunt kiezen uit diverse delen van de onderstaande opsomming)
bouwvoorbereiding en bouwuitvoering.
vervaardiging van werktekeningen.
begeleiding van het werk / controle van de uitvoering
oplevering en opstellen proces verbaal.
tussentijds contact houden met en adviseren en raporteren aan onze opdrachtgever
contact onderhouden met aannemer en architect
maken van bouwverslagen

      Bouwcoördinatie:
      Optredend als Maître d’oeuvre (MOE) =hoofdaannemer/projectmanager) of als assistent van de opdrachtgever (AMO).
zoeken van onderaannemers en installateurs.
prijsvorming.
contractvoming.
uitvoering van het werk.
oplevering en opstellen procesverbaal.
voor een nadere toelichting zie de pagina bouwcoördinatie